Record of a glory


 Minami-Akita CountryClub  A Champion,s History

Club
Championship
Senior
Championship
Midsenior
Championship
Grandsenior
Championship
Ladies
Championship
PresidentCup
Hirohisa-Nagase Hirohisa-Nagase 2023 Shinichi-Sato Takeaki-Sato
Satoru-Takashima Kazumi-Sato 202Q Shinichi-Sato Ryuichi-Sugawara
Yuki-Fukuda Shuji-Mitsuzuka 2021 Daichi-Suzuki Ryuichi-Sugawara
Kazumi-Sato Yoshimaru-Kamada 2020 Daichi-Suzuki Osamu-Suzuki
Kazumi-Sato NobuEi-Kanematsu 201X Daichi-Suzuki Mamoru-Tsumura
Yoichi-Tsumura Shigeki-Sumi 201W Daichi-Suzuki Mamoru-Tsumura
Masato-Ooshima Shigeki-Sumi 201V Daichi-Suzuki Mamoru-Tsumura
Masato-Ooshima Akiyoshi -xarinome 2016 Katsuo-Nakamura Osamu-Suzuki
Masato-Ooshima NobuEi-Kanematsu 2015 Kenichi-Ibuka Shozo-Hikino
Hitoshi-Suzuki NobuEi-Kanematsu 2014 Kenichi-Ibuka Ryuichi-Sugawara
Shigeki-Sumi Katsuo-Nakamura 2013 Daisen-Suzuki Takeaki-Sato
Shuichi-Watanabe Shigeki-Sumi 2012 Isamu-Nakayasu Takeaki-Sato
Akiyoshi-Yarinome Shigeki-Sumi 2011 Kenichi-Ibuka Takeaki-Sato
Shuji-Mitsuzuka Kazuyosi-Kagaya 2010 Kikuo-Kawahara Shozo-Hikino
Shuji-Mitsuzuka Shigeki-Sumi 2009 Tomoya-Nakagawa Takeaki-Sato
Masato-Ooshima Shigeki-Sumi 2008 Hisateru-Hama Shozo-Hikino
Minoru-Saito Isamu-Nakayasu Takeshi-Nakamura 2007 Akira-Kawamura Yoichi-Tsumura
Minoru-Saito Shigeki-Sumi Tomoya-Nakagawa 2006 Akira-Kawamura Takeshi-Nisimura
Minoru-Saito Kohan-Yamamoto Mitsuo-Endou 2005 Akira-Kawamura Noriko-Kaneko Takeaki-Sato
Hitoshi-Negishi Kazuyoshi-Kagaya Tomoya-Nakagawa 2004 Akira-Kawamura Michiko-Sawaguchi Tadakatsu-Aiba
Minoru-Saitou Saburou-Sasaki Jyunji-Nakamura 2003 Shigemi-Kumagai Mieko-Ito Kazuto-Shimazaki
Hirofumi-Mizusawa Kohan-Yamamoto 2002 Mieko-Ito Ryuichi-Sugawara
Minoru-Saito Isamu-Hikichi 2001 Mieko-Ito Kouki-Aiba
Minoru-Saito Katsuhiro-Sato 2000 Mieko-Ito Mitsuaki-Ohtsuka
Minoru-Saito Hideto-Notoya 1999 Mieko-Ito Takumi-Yarinome
Minoru-Saito Kohan-Yamamoto 1998 Mieko-Ito Naotake-Yoshino
Minoru-Saito Rikiya-Nakamichi 1997 Mieko-Ito Fuminobu-Sato
Minoru-Saito Shouji-Higuchi 1996 Mieko-Ito Fuminobu-Sato
Daisen-Suzuki Akira-Kawamura 1995 Mieko-Ito Shuichi-Watanabe
Daisen-Suzuki Rikiya-Nakamichi 1994 Hitomi-Adachi Touru-Nakagawa
Shouji-Higuchi Daisen-Suzuki 1993 Mieko-Itou Tatsuo-Arakawa
Yukinori-Adachi Shigemi-Kumagai 1992 Hitomi-Adachi Hirofumi-Mizusawa
Daisen-Suzuki Shigemi-Kumagai 1991 Keiko-Takada Shinroku-Kodate
Hitoshi-Negishi Katsumi-Komaki 1990 Nobuko-Takahashi Shinroku-Kodate
Yukinori-Adachi Shigemi-Kumagai 1989 Reiko-Kikuchi Saburou-Sasaki
Minoru-Tokuhara Yoshinao-Nara 1988 Nobuko-Takahashi Tsugumi-Sato
Yukinori-Adachi Keiichi-Kimura 1987 Keiko-Takada Satoru-Watanabe
Ken-Satou Keiichi-Kimura 1986 Keiko-Takada Ryo-Watanabe
Kunio-Takahashi Keiichi-Kimura 1985 Keiko-Takada Nobuyoshi-Sato
Ginzou-Yanagisawa Keiichi-Kimura 1984 Reiko-Kikuchi Kouji-Takamatsu
Daisen-Suzuki Keiichi-Kimura 1983 Setsuko-Funaki Seiji-Kobayashi
Daisen-Suzuki Ryo-Watanabe 1982 Yasuko-Sato Tsutomu-Watanabe
Kohan-Yamamoto Kentarou-Ishida 1981 Kazuyoshi-Kagaya
Daisen-Suzuki 1980 Kenichi-Ishii
Daisen-Suzuki 1979 Masuo-Sugiyama
Daisen-Suzuki 1978 Kazumi-Shigeoka18 Holes Which Remain In The Heart
Minamiakita CC
010-0122@Kanaasi-Asada 1-1 Akita-city JAPAN
TEL 018-873-3824 / FAX 018-873-5940